Deelnemen

Inschrijven kan per equipe van 2 personen en een Saab. Er kan gestart worden in Expertklasse, Sportklasse of Toerklasse. De Expertklasse is voor de zeer ervaren rallyrijders die meer uitdaging willen. In de Sportklasse kunnen meer ervaren equipes de strijd onderling beslechten. De Toerklasse is zéker goed te doen voor beginnende equipes. De organisatie behoud zich het recht voor equipes die zichzelf te hoog of te laag hebben ingeschat in een andere klasse in te delen.

Uiteraard wordt de rit georganiseerd in lijn met de Coronamaatregelen van de Rijksoverheid. We vragen u met klem om u zorgvuldig aan de vereisten en de aanwijzingen van de organisatie te houden.

Inbegrepen in het inschrijfgeld:

 • Aanvullende verzekeringspremie
 • Gebruik rallycheck app
 • Ontvangst met koffie/thee en een regionale specialiteit
 • 2 rallyschilden en alle overige wedstrijdbescheiden
 • 2 routeboeken in kleur
 • Snack onderweg
 • Avondmaaltijd
 • uitlegboek van de hele rally
 • Bekers voor de winnaars
 • … en niet te vergeten: de rally zélf!

Betalen

Wanneer beide personen lid zijn van Saab Club Nederland bedragen de inschrijfkosten EUR 165 wanneer voor 15 september 2021 wordt ingeschreven en betaald. Niet leden betalen een donateurs-toeslag van EUR 10 per persoon.

Bij inschrijving en/of betaling vanaf 15 september 2021 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 25 euro per equipe.

Uitsluitend in de toerklasse is het toegestaan om met meer dan 2 personen per equipe deel te nemen. Ieder extra lid van Saab Club Nederland betaald EUR 50, ieder niet-lid EUR 60,-

Het inschrijfgeld kan direct bij inschrijving via een Ideal-betaalmodule worden betaald; dat scheelt ons allemaal een hoop rompslomp. Let op: de betaalmodule staat op naam van Stichting Rallyland; geen zorgen, dat is correct. Wij hebben dat zo afgesproken.

Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd, dan volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld.

 

Annulering

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd:
•  vóór 15 september 2021:                                     90% restitutie
•  van 15 september 2021 tot 15 oktober 2021:  50% restitutie
•  na 15 oktober 2021:                                              geen restitutie

Het is altijd mogelijk een andere equipe in uw plaats (dus in dezelfde klasse) te laten deelnemen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om wanneer er op 1 oktober 2021 minder dan 30 equipes zijn ingeschreven de tocht dit jaar te annuleren en te verplaatsen naar een later moment. De reeds ontvangen inschrijfgelden worden dan geretourneerd.

 

Overmacht

De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan.

 

Vrijwaring

Het insturen van een assurantieverklaring is niet nodig. Het volstaat door op de dag van de Viking Prestatietocht een ondertekende vrijwaringsverklaring in te leveren. Deze tekst ontvangt u tegelijk met de acceptatiebrief/-mail begin november 2021.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingezonden ontvangt u een automatische bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen.

 

Evenementenregeling Belastingdienst

Is je kenteken geschorst? Wil je tóch deelnemen? Dat komt dan goed uit, want we hebben een evenementen-vrijstelling aangevraagd bij de Belastingdienst. Dat komt er kortweg op neer dat je auto (met geschorst kenteken) op 6 november een vrijstelling heeft om deel te nemen aan de Viking Prestatietocht. Hoe leuk is dat? Laat ons even per separaat mailtje of via het contactformulier weten dat je hiervoor in aanmerking wilt komen; wij regelen ‘de rest’.

(Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting (personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Tevens moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn (het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden). Gebruikers van deze regeling dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit: het voertuig dient bij gebruik op de openbare weg WAM verzekerd te zijn).

 • Gegevens bestuurder

 • Gegevens Navigator

 • Gegevens Auto

 • Betaling

 • Zie tekst voor het correcte bedrag.

Interesse in deelnemen?

Eerste keer? Bij vragen over het reglement....neem contact met ons op