De Saab Viking Prestatietocht 2020 wordt verreden volgens de basisreglementen van de NHRF (Nederlandse Historische Rally Federatie) – en een Bijzonder Reglement, eventueel aangevuld met Bulletins. Meer informatie over deze reglementen vindt u ook op de website van de NHRF, alsook uitleg van de gebruikte kaartleessystemen, strafpuntentelling, en dergelijke.

Deelnemers met auto’s gebouwd vanaf 1990 rijden volgens dezelfde reglementering als deelnemers met klassieke auto’s.

Voor het onverhoopte geval dat het evenement door extreme weers- of Covid 19-omstandigheden onverhoopt moet worden afgelast wordt een alternatieve datum vastgesteld. Zodra die bekend is wordt deze gepubliceerd.

U mag, als u dat op het laatste moment wilt, de ingeschreven auto wisselen; dat heeft mogelijk wél consequenties voor de klasse waarin u deelneemt.

Het reglement voor de 2020-editie is beschikbaar omstreeks 1 november 2020; let op de ‘laatste nieuws’-pagina op deze website.

 

Wilt u meer weten over Saab Viking Prestatietocht?

Kijk ook op www.saabclub.nl